Problemer, der kan opstå i forbindelse med arbejde i en fysisk cirkel
Skrevet af Marita d. 08. juni 2006 15:22
Af Marion Dampier-Jeans

www.mariondampier-jeans.com

Problemer der kan opstå i forbindelse med udvikling og arbejdet i en cirkel

Jeg har undervist i cirkler i ca. 33 år og har selv siddet i cirkel i 15 år for at udvikle mig, primært gennem mit fysiske medieskab.

Jeg valgte fra starten af at engagere mig 100% med det åndelige arbejde og mine hjælpere. På den måde vidste jeg, at jeg ville blive undervist korrekt, både rent filosofisk men også mht. til at benytte de rigtige redskaber til at kommunikere mellem denne verden og den åndelige verden.

Jeg fortæller altid mine elever, at der findes 3 kategorier af elever i arbejdet af forståelse og udvikling indenfor den åndelige og psykiske udvikling.

1.

Den første type elev, er ofte en person som rummer en vis psykisk gave som kommer til udtryk på en ukontrolleret og primitiv facon. Vedkommende arbejder på en utrænet måde, og har ikke valgt disse psykiske oplevelser bevidst. '

Eleven har enten ingen eller en meget lille viden og kontrol over sig selv i dette arbejde og er under indflydelse af alt omkring sig, det være sig både situationer og mennesker.

Disse elever samler ALT op, og kan risikere at opfatte arbejdet med den åndelige verden som en leg - eller et spil, og komme til at lide under den fejlopfattelse at de er i kontrol over både ånder og mennesker.

De ejer ikke ansvarsfølelse, hverken overfor dem selv eller andre mennesker. For slet ikke at nævne overfor Gud eller de åndelige hjælpere som de mener at arbejde for.

Ofte vil disse elever få kontakt med de lavere niveauer og energier indenfor den åndelige verden og det er det som kan være utrolig farligt, da de ikke vil erkende dette overfor sig selv og derved kan gøre mere skade end gavn, både for sig selv men også for dem som de tror at de hjælper.


2.

Dernæst har vi eleven som delvist har udviklet sig gennem cirkel-arbejde i 1- 6 måneder, og som tror han/hun ved "det hele" - men som på grund af begrænset eller ingen viden omkring filosofien og mekanismen bag personlig/spirituel udvikling, finder det meget svært at skelne mellem ægte clairvoyance og deres egne underbevidste fantasi billeder.

Disse elever snyder sig selv - de har en meget lille viden, eller ingen overhovedet, og dette kan gå hen og blive farligt for dem selv.

De gemmer sig ofte bag udtryk som: "Jeg arbejder for det HØJESTE lys" - "Jeg arbejder med overjordiske engle som kommer fra meget højere steder" osv. De pynter og sminker sig med fine ord - men kender ikke sandheden bag dem. Disse elever åbner op overalt, men forstår ikke ægte indføling med den åndelige verden, samt hvad der er endnu vigtigere, de forstår ikke ansvaret der ligger i at formidle budskaber fra den åndelige verden. Disse elever bliver ofte "selv-orienterede", og kan ikke se forskel på clairvoyance på det psykiske plan og den mediumske kontakt.


3.

Endelig har vi eleven som kender sit eget spirituelle og psykiske potentiale, og som er villig til at sætte sig grundigt ind i, samt forstå de love der omhandler al psykisk aktivitet.

Denne elev vil oprigtigt lære, hvordan man arbejder i tæt kommunikation med åndelige hjælpere/Guider ved at benytte sig af de rigtige redskaber samt udstyr. Derigennem vil man få forståelsen af medieskabets dybereliggende mekanisme.

Disse elever stiller deres kanal til fuld rådighed for åndeverdenen i et tæt forståelsesmæssigt samarbejde.

Dette kræver hårdt arbejde og en stor selvdisciplin igennem mange år.

Det kræver ligeledes et ubetinget engagement til at samarbejde med den åndelige verden gennem at udvikle sig selv via kontinuerlig fordybelse samt studiet af den bagved liggende filosofi.

Dette er de sande arbejdere i og for den åndelige verden.
Ovenstående stillet til rådighed af Marion Dampier-Jeans. Tak til dig, Marion.

www.mariondampier-jeans.com